ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน บริจาคช่วยเหลือ และให้ทุนการศึกษา

Post Date : 19 กรกฎาคม 2019

บริษัท หลุยส์ ตีเลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความผูกพันธ์อย่างลึกซึ้งยาวนานคู่สังคมไทย ทั้งนี้บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมในการ บริจาคทุนทรัพย์ และอุปกรณ์ให้กับองกรณ์ต่างๆทั่วประเทศดังนี้

ด้านการศึกษา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ขาดทุนทรัพย์ ทางบริษัทฯ จึงจัดตั้งกองทุนการศึกษาขึ้นเพื่อสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เยาวชนดังกล่าว

โดยในปัจจุบันทาง บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาภายใต้ชื่อ บริษัท หลุยส์ ตีเลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไว้ถึง 3 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่

  1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้อำนาจทางมหวิทยาลัยบริหารจัดการเงินกองทุนและนำเอาดอกผลออกแจกจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย

ด้านการรักษาพยาบาล ในส่วนของสถานพยาบาลในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ทั่วไป

ด้านการเกษตร ในส่วนของการช่วยเหลือ สนับสนุนเกษตรกรทั่วไป ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งของคนไทย ทางบริษัทฯ ได้บริจาคจอบตราจรเข้ และบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเกษตร ให้กับโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ไว้เพื่อช่วยเหลืองานด้านการเกษตรสำหรับมูลนิธิอีกด้วย

มร. บรูซ เมทคาล์ฟ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลุยส์ ตีเลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นอกจากที่กล่าวมานี้ ทางบริษัทฯเองได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามที่องกรณ์ต่างๆได้ขอความช่วยเหลือตามโอกาส รวมถึงการได้มอบไม้สักต้นใหญ่ 2 ต้นให้แก่ประเทศไทย เพื่อบูรณะเสาชิงช้าต้นเดิม และเป็นอนุสรณ์ให้แก่ มร.หลุยส์ ผู้ก่อตั้งบริษัท หลุยส์ ตีเลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง “เสาชิงช้า” นับเป็นสถานที่สำคัญของประเทศ และบริษัทฯ ก็ได้ถือเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ตราบเท่าทุกวันนี้

Cookie Consent with Real Cookie Banner