แผ่นเจียรเหล็ก

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเจียร “เอ็นอาร์เอส”

รายละเอียดทางเทคนิค

แผ่นเจียรเหล็ก 2″ x 4 mm A36P

แผ่นเจียรเหล็ก 3″ x 4 mm A36P

 

แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 2 mm AC60

 

แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 2 mm AC80

 

แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 2 mm AC120

 

แผ่นเจียรเหล็ก 5″ x 2 mm AC60

แผ่นเจียรเหล็ก 7″ x 2 mm AC60

 

แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 4 mm A24

แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 6 mm A24

แผ่นเจียรเหล็ก 5″ x 6 mm A24

แผ่นเจียรเหล็ก 6″ x 6 mm A24

แผ่นเจียรเหล็ก 7″ x 6 mm A24

แผ่นเจียรเหล็ก 9″ x 6 mm A24

 

แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 6 mm AZ24

แผ่นเจียรเหล็ก 7″ x 6 mm AZ24

แผ่นเจียรเหล็ก 9″ x 6 mm AZ24

รหัสสินค้า

TRLNRGWST00100 – แผ่นเจียรเหล็ก 2″ x 4 mm A36P

TRLNRGWST00200 – แผ่นเจียรเหล็ก 3″ x 4 mm A36P

 

TRLNRGWST00300 – แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 2 mm AC60

 

TRLNRGWST00400 – แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 2 mm AC80

 

TRLNRGWST00500 – แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 2 mm AC120

 

TRLNRGWST00600 – แผ่นเจียรเหล็ก 5″ x 2 mm AC60

TRLNRGWST00700 – แผ่นเจียรเหล็ก 7″ x 2 mm AC60

 

TRLNRGWST00800 – แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 4 mm A24

TRLNRGWST00900 – แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 6 mm A24

TRLNRGWST01000 – แผ่นเจียรเหล็ก 5″ x 6 mm A24

TRLNRGWST01100 – แผ่นเจียรเหล็ก 6″ x 6 mm A24

TRLNRGWST01200 – แผ่นเจียรเหล็ก 7″ x 6 mm A24

TRLNRGWST01300 – แผ่นเจียรเหล็ก 9″ x 6 mm A24

 

TRLNRGWST01400 – แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 6 mm AZ24

TRLNRGWST01500 – แผ่นเจียรเหล็ก 7″ x 6 mm AZ24

TRLNRGWST01600 – แผ่นเจียรเหล็ก 9″ x 6 mm AZ24

Cookie Consent with Real Cookie Banner