แผ่นเจียรสเตนเลส

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเจียร “เอ็นอาร์เอส”

รายละเอียดทางเทคนิค

แผ่นเจียรสเตนเลส 4″ x 2 mm WA80

แผ่นเจียรสเตนเลส 5″ x 2 mm WA80

แผ่นเจียรสเตนเลส 7″ x 2 mm WA80

แผ่นเจียรสเตนเลส 4″ x 4 mm WA80

แผ่นเจียรสเตนเลส 4″ x 6 mm WA80

แผ่นเจียรสเตนเลส 5″ x 6 mm WA80

แผ่นเจียรสเตนเลส 6″ x 6 mm WA80

แผ่นเจียรสเตนเลส 7″ x 6 mm WA80

แผ่นเจียรสเตนเลส 9″ x 6 mm WA80

รหัสสินค้า

TRLNRGWSL00100 – แผ่นเจียรสเตนเลส 4″ x 2 mm WA80

TRLNRGWSL00200 – แผ่นเจียรสเตนเลส 5″ x 2 mm WA80

TRLNRGWSL00300 – แผ่นเจียรสเตนเลส 7″ x 2 mm WA80

TRLNRGWSL00400 – แผ่นเจียรสเตนเลส 4″ x 4 mm WA80

TRLNRGWSL00500 – แผ่นเจียรสเตนเลส 4″ x 6 mm WA80

TRLNRGWSL00600 – แผ่นเจียรสเตนเลส 5″ x 6 mm WA80

TRLNRGWSL00700 – แผ่นเจียรสเตนเลส 6″ x 6 mm WA80

TRLNRGWSL00800 – แผ่นเจียรสเตนเลส 7″ x 6 mm WA80

TRLNRGWSL00900 – แผ่นเจียรสเตนเลส 9″ x 6 mm WA80

Cookie Consent with Real Cookie Banner