แผ่นเจียรเหล็ก

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเจียร “แอทลาส”

รายละเอียดทางเทคนิค

แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 2 mm AC60

แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 6 mm A24R

แผ่นเจียรเหล็ก 7″ x 6 mm BF27

รหัสสินค้า

SGBATGWST04200 – แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 2 mm AC60

SGBATGWST04600 – แผ่นเจียรเหล็ก 4″ x 6 mm A24R

SGBATGWST07600 – แผ่นเจียรเหล็ก 7″ x 6 mm BF27

Cookie Consent with Real Cookie Banner