แผ่นตัดเพชร

รายละเอียดสินค้า

แผ่นตัดเพชร “สวิง”

รายละเอียดทางเทคนิค

แผ่นตัดเพชร 105 x 1.3 x 8 x 20/16 มม. Thin Turbo 4″

แผ่นตัดเพชร 105 x 2 x 8 x 20/16 มม. Segment 4″

แผ่นตัดเพชร 180 x 2.3 x 8 x 25.4/22.23 มม. Segment 7″

แผ่นตัดเพชร 230 x 2.5 x 8 x 25.4/22.23 มม. Segment 9″

แผ่นตัดเพชร 350 x 3.2 x 10 x 27/25.4 มม. Segment 14″

แผ่นตัดเพชร 350 x 10 x 10 x 27/25 มม. ใบตัดจ๊อย Segment 14″

รหัสสินค้า

KTDSWDBSTK1054 – แผ่นตัดเพชร 105 x 1.3 x 8 x 20/16 มม. Thin Turbo 4″

KTDSWDBSSA1054 – แผ่นตัดเพชร 105 x 2 x 8 x 20/16 มม. Segment 4″

KTDSWDBSSA1807 – แผ่นตัดเพชร 180 x 2.3 x 8 x 25.4/22.23 มม. Segment 7″

KTDSWDBSSA2309 – แผ่นตัดเพชร 230 x 2.5 x 8 x 25.4/22.23 มม. Segment 9″

KTDSWDBLFB1400 – แผ่นตัดเพชร 350 x 3.2 x 10 x 27/25.4 มม. Segment 14″

KTDSWDBTPE1400 – แผ่นตัดเพชร 350 x 10 x 10 x 27/25 มม. ใบตัดจ๊อย Segment 14″

Cookie Consent with Real Cookie Banner