แผ่นตัดเหล็ก

รายละเอียดสินค้า

แผ่นตัด “เอ็นอาร์เอส”

รายละเอียดทางเทคนิค

แผ่นตัดเหล็ก 4″ x 3 mm A30P แผ่นนูน

แผ่นตัดเหล็ก 7″ x 3 mm A30P แผ่นนูน

แผ่นตัดเหล็ก 9″ x 3 mm A30P แผ่นนูน

 

แผ่นตัดเหล็ก 4″ x 1 mm NX 60S

 

แผ่นตัดเหล็ก 4″ x 2 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

แผ่นตัดเหล็ก 7″ x 2 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

แผ่นตัดเหล็ก 12″ x 3 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

แผ่นตัดเหล็ก 14″ x 3 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

แผ่นตัดเหล็ก 16″ x 3 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

 

แผ่นตัดเหล็ก 20″ x 4 mm A30P

รหัสสินค้า

TRLNRCWST00100 – แผ่นตัดเหล็ก 4″ x 3 mm A30P แผ่นนูน

TRLNRCWST00200 – แผ่นตัดเหล็ก 7″ x 3 mm A30P แผ่นนูน

TRLNRCWST00300 – แผ่นตัดเหล็ก 9″ x 3 mm A30P แผ่นนูน

 

TRLNRCWST04100 – แผ่นตัดเหล็ก 4″ x 1 mm NX 60S

 

TRLNRCWST00400 – แผ่นตัดเหล็ก 4″ x 2 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

TRLNRCWST00600 – แผ่นตัดเหล็ก 7″ x 2 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

TRLNRCWST00800 – แผ่นตัดเหล็ก 12″ x 3 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

TRLNRCWST00900 – แผ่นตัดเหล็ก 14″ x 3 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

TRLNRCWST01000 – แผ่นตัดเหล็ก 16″ x 3 mm A36P แผ่นเรียบ A30P1F 1 ไฟเบอร์

 

TRLNRCWST01100 – แผ่นตัดเหล็ก 20″ x 4 mm A30P

Cookie Consent with Real Cookie Banner