แผ่นตัดเหล็ก

รายละเอียดสินค้า

แผ่นตัด “แอทลาส”

รายละเอียดทางเทคนิค

แผ่นตัดเหล็ก 4″ x 2.5 mm

แผ่นตัดเหล็ก 7″ x 2.5 mm BF41 แผ่นเรียบ

แผ่นตัดเหล็ก 14″ x 3 mm BF41 แผ่นเรียบ

แผ่นตัดเหล็ก 14″ x 3 mm BF41 แผ่นเรียบ (ตัดเร็วพิเศษ)

แผ่นตัดเหล็ก 16″ x 3 mm BF41 แผ่นเรียบ

รหัสสินค้า

SGBATCWST04200 – แผ่นตัดเหล็ก 4″ x 2.5 mm

SGBATCWST07200 – แผ่นตัดเหล็ก 7″ x 2.5 mm BF41 แผ่นเรียบ

SGBATCWST14300 – แผ่นตัดเหล็ก 14″ x 3 mm BF41 แผ่นเรียบ

SGBATCWSTF14300 – แผ่นตัดเหล็ก 14″ x 3 mm BF41 แผ่นเรียบ (ตัดเร็วพิเศษ)

SGBATCWST16300 – แผ่นตัดเหล็ก 16″ x 3 mm BF41 แผ่นเรียบ

Cookie Consent with Real Cookie Banner