เลื่อยตัดกิ่งไม้แบบต่อด้าม
P-C330-LH

เลื่อยตัดกิ่งไม้แบบต่อด้าม
P-CH350-LH