โซลิกนั่ม บราวน์ ทีเค และ โซลิกนั่ม คัลเลอร์เลส ทีเค

รายละเอียดสินค้า

โซลิกนั่ม บราวน์ ทีเค และโซลิกนั่ม คัลเลอร์เลส ทีเค เป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้สามารถป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงทำลายเนื้อไม้ต่างๆ เหมาะสำหรับไม้ในสภาพเขตร้อนชื้นและไม้ที่อยู่เหนือระดับพื้นดิน เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปสารละลาย ดูดซึมในเนื้อไม้ได้ดี

 

ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้คุณภาพสูงจากอังกฤษ ใช้รักษาเนื้อไม้จากสภาพแวดล้อม และป้องกันปลวก

รายละเอียดทางเทคนิค

โซลิกนั่ม บราวน์ ทีเค (สีน้ำตาล) 1 ลิตร

โซลิกนั่ม บราวน์ ทีเค (สีน้ำตาล) 5 ลิตร

โซลิกนั่ม คัลเลอร์เลส ทีเค (สีใส) 1 ลิตร

โซลิกนั่ม คัลเลอร์เลส ทีเค (สีใส) 5 ลิตร

รหัสสินค้า

OMTSLWPBRTK112 – โซลิกนั่ม บราวน์ ทีเค (สีน้ำตาล) 1 ลิตร

OMTSLWPBRTK506 – โซลิกนั่ม บราวน์ ทีเค (สีน้ำตาล) 5 ลิตร

OMTSLWPCLTK112 – โซลิกนั่ม คัลเลอร์เลส ทีเค (สีใส) 1 ลิตร

OMTSLWPCLTK506 – โซลิกนั่ม คัลเลอร์เลส ทีเค (สีใส) 5 ลิตร

Cookie Consent with Real Cookie Banner