กระเบื้องยางชนิดแผ่น ประเภทยืดหยุ่น

กระเบื้องยางชนิดแผ่น JIS A5705 – ประเภทยืดหยุ่น ชนิด VCF (Vinyl Composite Flooring) มีความยืดหยุ่นขนาดทางกายภาพตามมาตรฐาน (JIS A 5705)ขนาดกว้าง 1820 มม. ยาว 9000 มม. ความหนา 3 มม.
การต้านทานกระแสไฟฟ้า (JIS K 6911)
ผิวหน้า   : ไม่เกิน 5.0 x 108 โอมห์
มวล        : ไม่เกิน 1.0 x 108 โอมห์

Cookie Consent with Real Cookie Banner