Husky 100

รายละเอียดสินค้า

ชุดล้อรางเลื่อนคุณภาพสูงจากอังกฤษ อายุการใช้งานยืนยาว รับประกันคุณภาพสินค้า 15 ปี

 

British products, specialized in sliding gear

 

Model : Husky 100

รายละเอียดทางเทคนิค

Husky Sliding 100

รหัสสินค้า

PCHHPHK10000100

Cookie Consent with Real Cookie Banner