โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Post Date : 27 กันยายน 2019

บริษัท หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับ โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทางโครงการได้นำไปปลูกต้นทองอุไรจำนวน 1,000 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร

Cookie Consent with Real Cookie Banner