พิธีมอบรางวัลอายุงาน 2561

Post Date : 27 มีนาคม 2017
พิธีมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) มาอย่างยาวนานซึ่งทางบริษัท ได้มอบรางวัลนี้แก่พนักงานเป็น
ประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเทตั้งใจ ปฏิบัติงานมาร่วมกันมา
พิมสิริ อุบลบาน Pimsiri Ubolban Distribution Department
อิสรีย์ วงษ์จนารัฐ Issaree Wongjanarat Logistic Department
สมเกียรติ อุฬารเวทย์ Somkiat Uranwate Industrial Chemicals Department
นัทศักดิ์ กมลเปี่ยมศักดิ์ Nattasak Kamolpiemsak Abrasives & Tools Department
สมรักษ์ อินทร์แก้ว Somrak Inkaew Abrasives Factory Department
จักรพันธุ์ จตุรภัทร์ Chakraphan Chaturaphat Director’s Office
สิริพร รัศมีถาวร คูสิทธิผล Siriporn Rassameethavorn Khoositthiphon Sheet Material Department
บรรพต สุภาพันธุ์ชัย Bunphod Supaphanchai Industrial Chemicals Department
เมตต์ เหล่าพงศ์ไพศาล Mett Laophongphaisan Director’s Office
พรชัย อนันต์การุณย์ Pornchai Anungarun Building Decoration Department
ภคมน สมดังเจตน์ Pakamon Somdungchet Distribution Department
ชรินทร์ กิตติสิทธิ์ Charin Kittisit Special Project Department
ไตรรงค์ แซ่ตั้ง Trairong Sae-Tang Credit Department
มงคล อังคทะวิวัฒน์ Mongkol Angkataviwat Director’s Office
เภริตา ชาญธนะดำรงกุล Pearita Chanthanadumrongkul Pigments & Chemicals Department
บงกช วิสุทธิทรัพย์ Bongkoch Visutthisub Industrial Chemicals Department
ยุทธพงศ์ ศุภเสริฐ Yuttapong Suphsert Abrasives & Tools Department
สิรณัช ชายกลั่น Siranat Chayklun Abrasives & Tools Department
Cookie Consent with Real Cookie Banner