ติดต่อกลุ่มนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์

สิริเพ็ญ ศิลป์สว่าง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

โทรศัพท์:  02 206 9701, 089 810 8929

อีเมลล์: Siriphen.s@getzhealthcare.com

Cookie Consent with Real Cookie Banner