บริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา

Post Date : 22 กรกฎาคม 2019

บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คและโปรเจคเตอร์ให้กับ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน (โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน หนึ่งในนั้นคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนของเด็กนักเรียน ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเทียบกับเด็กนักเรียนในสังคมเมืองแล้ว เด็กนักเรียนในต่างจังหวัดยังถือว่าห่างไกลกับคำว่าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณลงมาแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการคืนกำไรสู่สังคม โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Cookie Consent with Real Cookie Banner