ร่วมงานกับเรา

Sales Executive (Medical Equipment – Neurology Business) (Getz HealthCare Division)

ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและนำเสนออุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาหรือนักประสาทวิทยา
 • สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าด้วยการใช้ KOL หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
 • ดำเนินการขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ และสอนการใช้งานให้กับลูกค้า

 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง , อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ แต่หากมีประสบการณ์ทางด้าน Neurologists จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กระตือรือร้นและสามารถทำงานคนเดียวได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 

สมัครงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ recruitment@louist.co.th

Sales Executive (Medical Equipment) (Getz HealthCare Division)

ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือแพทย์) ให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และห้องแลป
 • สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าด้วยการเลือก KOL ภายในโรงพยาบาล
 • ดำเนินการขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ และสอนการใช้งานให้กับลูกค้า

 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง , อายุ 25 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายอุปกรณ์การแพทย์ (X-ray, CT, MRI, Ultrasound, PET)
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • กระตือรือร้นและสามารถทำงานคนเดียวได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 

สมัครงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ recruitment@louist.co.th

Sale Representative (Personal Care Ingredient)

ความรับผิดชอบ

 • ดูแลลูกค้าเดิม, รับออเดอร์จากทางลูกค้าและหาลูกค้าใหม่โดยการจัดตารางประจำวันเพื่อเข้าไปเยี่ยมลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าสำคัญ
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อให้ยอดขายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และรักษาฐานลูกค้า
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • สร้างความเป็นมืออาชีพและเทคนิคต่างๆโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
 • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดและสามารถแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการบริการได้
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในเรื่องของราคา ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ

 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 28 – 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์,เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายหรือการตลาดในน้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีการตัดสินใจที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

 

สมัครงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ recruitment@louist.co.th

Warehouse Operation Supervisor

ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ดำเนินการ และเป็นผู้นำในการควบคุมสินค้าคงคลัง ติดตามการจัดหมวดหมู่สินค้าและเลือกสถานที่ในการจัดเก็บและการนำสินค้าเข้าในคลังสินค้า
 • ทำการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการคลังสินค้าและการขนส่ง
 • พัฒนาเครื่องมือในการตรวจนับและหามาตรการป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับคลังสินค้าและการขนส่ง
 • จัดการและประมวลผล Sale Order
 • บริหารจัดการงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้า

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 28 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ โลจิสติกส์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคลังสินค้า และมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการคลังสินค้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และทักษะทางด้านการคำนวณ
 • สามารถทำงานในระยะเวลาที่ยาวนานได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการคิดที่เป็นระบบ
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร

 

สมัครงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ recruitment@louist.co.th

Accounting (Stock)

ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบดูแลในส่วนของสต๊อกสินค้าเข้า – ออก ภายในอาคาร BUI และจัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับจากพนักงานขาย, ควบคุมและติดตามสินค้าคงเหลือของบริษัท
 • ทำการตรวจสอบและนับสต๊อกเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับรายงานสินค้าคงเหลือ
 • สนับสนุนการทำงานทีม Shipping เช่น การติดตามเอกสารเงินคืนค่ามัดจำตู้จาก
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปีทางด้านการควบคุมสต็อกหรือควบคุมคลังสินค้า หรือมีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีในธุรกิจ Trading จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ให้ความร่วม และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

สมัครงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ recruitment@louist.co.th

Cookie Consent with Real Cookie Banner