ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ 2562

Post Date : 13 มีนาคม 2019

วันที่ 5 มีนาคม 2562 บริษัทได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระที่สำนักงานใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ โดยในปีนี้เป็นการครบรอบ 114 ปีนับจากปีที่ก่อตั้ง ทางบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้มั่นคง ซื่อตรง และยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมไทยต่อไป

Cookie Consent with Real Cookie Banner