พิธีมอบ รางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564

Post Date : 3 มีนาคม 2022

พิธีมอบรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นของแต่ละแผนกประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ตั้งใจและทุ่มเทในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีให้กับบริษัทเสมอมา

รายชื่อพนักงานที่ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564
ปาริฉัตร แหขุนทดSenior Accounting Officer
มนหทัย เผือกไพบูลย์Cashier
ไตรรงค์ แซ่ตั้งCredit Control Supervisor
มลฤดี ปะสุขHouse keeper
กิตติพงศ์ ภุมมาลีLegal Coordinator
บูชา แซ่แต้Picker
สุชิน เชียงทองRepackaging Staff
พุธพงษ์ กิตติรัตน์รังสีService Engineer
สิริพร รัศมีถาวร คูสิทธิผลNational Sales Manager (Distribution Channal)
จุฑา จรูญเกียรติคุณSenior Product Specialist
มนัสนันท์ สุทธิวิริยะกุลSenior Sales Representative
ศรัญญา พุฒแก้วTechnical Sales Representative
กฤตพร สีขุมเหล็กSales Representative
ชวิน วรรณประเสริฐSenior Technical Sales Representative
อัญชลี กริชชูเกียรติSales Representative - UPC
นงนุช บุญรอดSales Manager
โอภาส แสนสวาทWorker
Cookie Consent with Real Cookie Banner