ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัทฯ 2564

Post Date : 9 มีนาคม 2021

วันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทได้จัดงานทำบุญที่สำนักงานใหญ่และโกดังสินค้าเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ โดยในปีนี้เป็นการครบรอบ 116 ปีนับจากปีที่ก่อตั้ง ทางบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้มั่นคง ซื่อตรง และยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมไทยต่อไป

Cookie Consent with Real Cookie Banner