ประชุมระดับภูมิภาค Getz Chemicals 2562

Post Date : 5 กุมภาพันธ์ 2019

Getz Chemicals แผนกเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเกตซ์ ได้จัดงาน Getz Chemicals Regional Meeting ขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเชิญตัวแทนบริษัทฯจากประเทศจีน เวียดนามและฟิลิปปินส์เข้าร่วมงานประชุม เพื่อประชุมประจำปีเกี่ยวกับแผนงานธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ในงานได้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของประเทศต่างๆ รวมถึงการจัด workshop เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละประเทศ บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าของเราทุกท่าน

Cookie Consent with Real Cookie Banner