งานอบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสำหรับระดับผู้จัดการ ประจำปี 2562

Post Date : 9 พฤษภาคม 2019

บริษัท หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชื่อว่า การฝึกอบรมทักษะความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการจะช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจการทำงานและการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการดีกับตัวพนักงานเอง รวมทั้งลูกค้าก็จะได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ทางบริษัทจึงได้จัดการฝึกอบรมผู้จัดการแผนกต่างๆ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพิ่มมุมมอง เสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทีมงาน รวมถึงการจัดการงานต่างๆของแผนกให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

Cookie Consent with Real Cookie Banner