Protective Coverall Model 4500

รายละเอียดสินค้า

ชุดกันฝุ่นละอองรุ่น4500 ชนิดใช้แล้วทิ้ง ปกป้องคุณจากฝุ่นละออง และสารเคมีอันตรายจากการกระเซ็นหรือละอองของเหลวสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพ

 

Good quality, well known brand

 

Model : 4500

รายละเอียดทางเทคนิค

Protective Coverall Model 4500

รหัสสินค้า

3MTPSCR4500L00 – Protective Coverall Model 4500 –  Large (174-181 CM)
3MTPSCR4500M00 – Protective Coverall Model 4500 – Medium
3MTPSCR4500XL00 – Protective Coverall Model 4500 –  Extra Large

Cookie Consent with Real Cookie Banner